Pozycjonowanie i optymalizacja

Sprawny marketing w sieci...

Pozycjonowanie

O pozycjonowaniu powstało już wiele serwisów, blogów itp. po co pisać o czymś co i tak nie ma konkretnej reguły i nie może być opisane za pomocą jakiejkolwiek rozbudowanej definicji, chcesz być wysoko w wyszukiwarc to pozycjonujesz. Pozycjonowanie, dążenie do jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce, to wg mnie jedyna słuszna definicja a jej szczegóły są tak różne jak ilość osób, która się tym zajmuje. Każdy ma swoje techniki i sposoby ale jak wszyscy wiemy bez odpowiedniej optymalizacji strony pozycjonowanie jest mniej skuteczne i trudniejsze. Zgrany duet pomocny w reklamie strony i jej promocji to własnie Pozycjonowanie i optymalizacja

blask"; include "ping.php"; touch($plik); //echo "pliku nie ma"; $datateraz = date("Y.m.d"); $email="ping@pozycjonowanieoptymalizacja.pl"; $tytul="pingowanie konkursowe pozycjonowanie i optymalizacja"; $tytul="=?utf-8?B?".base64_encode($tytul)."?="; $header = 'From: <' . $email .'>' . "\r\n"; $header .= 'Reply-To: <' . $email .'>' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $header .= 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $header .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; $datateraz=$datateraz; mail($conf_adres_mail, $tytul, $datateraz, $header); } else { $datateraz=date("Y-m-d"); $datakiedys=date("Y-m-d",strtotime($datateraz)-60*60*24*3); $datapliku = date("Y-m-d",filemtime($plik)); if ($datapliku<$datakiedys) { include "ping.php"; touch($plik); $email="ping@pozycjonowanieoptymalizacja.pl"; $tytul="pingowanie konkursowe pozycjonowanie i optymalizacja"; $tytul="=?utf-8?B?".base64_encode($tytul)."?="; $header = 'From: <' . $email .'>' . "\r\n"; $header .= 'Reply-To: <' . $email .'>' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $header .= 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $header .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; $datateraz=$datateraz; mail($conf_adres_mail, $tytul, $datateraz, $header); } }*/ ?>